PORIS je inžiniersko - projekčná a architektonická kancelária, ktorá pôsobí v oblasti stavebníctva so zameraním na komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, komplexnú inžiniersku činnosť a energetickú certifikáciu budov.

[ ... viac o nás ]

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

ODBORNÉ PORADENSTVO